-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 160138

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 231 โสภิตบรรณรัตน์ แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 63140

โทรศัพท์ : 055581165

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

-- advertisement --