-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไม้กะพง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไม้กะพง

รหัสโรงเรียน : 160188

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 164 อุ้มผาง-แม่สอด โมโกร อุ้มผาง ตาก 63170

โทรศัพท์ : 055577796

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไม้กะพง

-- advertisement --