-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

รหัสโรงเรียน : 160217

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 63160

โทรศัพท์ : 055557336

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

-- advertisement --