-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอรุณเมธา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอรุณเมธา

รหัสโรงเรียน : 160206

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 301 – ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160

โทรศัพท์ : 055520070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอรุณเมธา

-- advertisement --