-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  สาขาบ้านสามยอดดอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย

รหัสโรงเรียน : 160265

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160

โทรศัพท์ : 055-520284

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย

-- advertisement --