-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)

รหัสโรงเรียน : 170063

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สุวรรณศร บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 086-891-0653

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)

-- advertisement --