-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)

รหัสโรงเรียน : 170053

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 26000

โทรศัพท์ : 085-166-1016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)

-- advertisement --