-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลอง 31

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลอง 31

รหัสโรงเรียน : 170075

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – บ้านพริก บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 092-597-1154

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลอง 31

-- advertisement --