-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบุ่งเข้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุ่งเข้

รหัสโรงเรียน : 170111

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่8 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก – หนองแสง ปากพลี นครนายก 26130

โทรศัพท์ : 089-459-1628

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุ่งเข้

-- advertisement --