-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง

รหัสโรงเรียน : 170069

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – บ้านนา-กะเหรี่ยง เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 089-039-3653

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง

-- advertisement --