-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาหัวนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาหัวนา

รหัสโรงเรียน : 170083

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเขาหัวนา – เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 089-245-0497

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาหัวนา

-- advertisement --