-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคีรีวัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคีรีวัน

รหัสโรงเรียน : 170048

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ��?�?-��?�? ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 26000

โทรศัพท์ : 086-151-2703

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคีรีวัน

-- advertisement --