-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังไทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังไทร

รหัสโรงเรียน : 170006

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 26000

โทรศัพท์ : 087-619-5269

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังไทร

-- advertisement --