-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสบกเขียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสบกเขียว

รหัสโรงเรียน : 170052

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดสบกเขียว – ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 26000

โทรศัพท์ : 081-297-7042

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสบกเขียว

-- advertisement --