-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสันตยาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสันตยาราม

รหัสโรงเรียน : 170007

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 12 ต.พรหมณี อ.เมืองฯ จ.นครนายก – พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 26000

โทรศัพท์ : 086-147-5367

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสันตยาราม

-- advertisement --