-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 170061

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางอ้อ บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 086-033-7230

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)

-- advertisement --