โลโก้โรงเรียนวัดเกาะพิกุล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเกาะพิกุล

รหัสโรงเรียน : 170082

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 089-507-1109

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเกาะพิกุล