โลโก้โรงเรียนวัดเข็มทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเข็มทอง

รหัสโรงเรียน : 170130

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ม.10 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก – บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 26120

โทรศัพท์ : 086-141-0685

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเข็มทอง