-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเนินสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเนินสะอาด

รหัสโรงเรียน : 170067

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 16 – เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 089-582-9881

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเนินสะอาด

-- advertisement --