-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม

รหัสโรงเรียน : 170058

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทองหลาง บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 080-401-6662

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม

-- advertisement --