-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

รหัสโรงเรียน : 170084

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บ้านพริก บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 081-781-1547

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

-- advertisement --