-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)

รหัสโรงเรียน : 170070

เขตการศึกษา : สพป.นครนายก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 97 – บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 081-808-2279

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)

-- advertisement --