โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อพลับ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อพลับ

รหัสโรงเรียน : 180042

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 137 – บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 03-4973254

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อพลับ