-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านรางมูก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านรางมูก

รหัสโรงเรียน : 180116

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 141 – ลำเหย ดอนตูม นครปฐม 73150

โทรศัพท์ : 034968272

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านรางมูก

-- advertisement --