-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย

รหัสโรงเรียน : 180087

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 – ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034204587

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย

-- advertisement --