-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวถนน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวถนน

รหัสโรงเรียน : 180112

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหัวถนน – ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 73150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวถนน

-- advertisement --