-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยด้วน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยด้วน

รหัสโรงเรียน : 180103

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 70 – รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034109905

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยด้วน

-- advertisement --