-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่

รหัสโรงเรียน : 180115

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 108 – ลำเหย ดอนตูม นครปฐม 73150

โทรศัพท์ : 034900027

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่

-- advertisement --