-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 180126

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 85 – ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 73150

โทรศัพท์ : 034372902

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์

-- advertisement --