-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 180106

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 250 เศรษฐวิถี สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 73150

โทรศัพท์ : 034381116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

-- advertisement --