-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสุขวราราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสุขวราราม

รหัสโรงเรียน : 180129

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 – ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม 73150

โทรศัพท์ : 034-968560

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสุขวราราม

-- advertisement --