-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองจิก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองจิก

รหัสโรงเรียน : 180074

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 0-3497-6360

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองจิก

-- advertisement --