-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดห้วยผักชี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดห้วยผักชี

รหัสโรงเรียน : 180080

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 143 – ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034278637

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดห้วยผักชี

-- advertisement --