โลโก้โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 180043

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100/3 – บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034244011

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์