-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)

รหัสโรงเรียน : 180053

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 220 มาลัยแมน ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034351316

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)

-- advertisement --