โลโก้โรงเรียนคลองทางหลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองทางหลวง

รหัสโรงเรียน : 180151

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านรางเกตุ – ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม 73120

โทรศัพท์ : 034979063

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองทางหลวง