-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม

รหัสโรงเรียน : 180197

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 46 – บางภาษี บางเลน นครปฐม 73130

โทรศัพท์ : 034962097

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม

-- advertisement --