-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล

รหัสโรงเรียน : 180167

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 256 – บางเลน บางเลน นครปฐม 73130

โทรศัพท์ : 034-301521

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล

-- advertisement --