-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพาดหมอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพาดหมอน

รหัสโรงเรียน : 180216

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คลองจินดา สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034397103

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพาดหมอน

-- advertisement --