-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ)

รหัสโรงเรียน : 180158

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4/1 นครชัยศรี – ดอนตูม วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 73120

โทรศัพท์ : 034-965614

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ)

-- advertisement --