-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองปรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองปรง

รหัสโรงเรียน : 180195

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 122 – บางระกำ บางเลน นครปฐม 73130

โทรศัพท์ : 034906906

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองปรง

-- advertisement --