-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดนราภิรมย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดนราภิรมย์

รหัสโรงเรียน : 180185

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 173 ศาลายา-บางภาษี นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 73130

โทรศัพท์ : 034963060

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนราภิรมย์

-- advertisement --