-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 180176

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 128 – บางหลวง บางเลน นครปฐม 73130

โทรศัพท์ : 034248006

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

-- advertisement --