โลโก้โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)

รหัสโรงเรียน : 180243

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – ยายชา สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034-311091

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)