โลโก้โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)

รหัสโรงเรียน : 180159

เขตการศึกษา : สพป.นครปฐม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 61/1 – วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 73120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)