-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม

รหัสโรงเรียน : 190005

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – นครพนม – ท่าอุเทน อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042501048

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำเกิ้ม

-- advertisement --