โลโก้โรงเรียนบ้านดงยอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงยอ

รหัสโรงเรียน : 190060

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดงยอ – บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0892750510

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงยอ