-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนม่วง

รหัสโรงเรียน : 190022

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 159 – บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0425363093

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนม่วง

-- advertisement --