-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง

รหัสโรงเรียน : 190207

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหมากเฟือง – หนองบ่อ นาแก นครพนม 48130

โทรศัพท์ : 0899407855

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง

-- advertisement --