-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนกเหาะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนกเหาะ

รหัสโรงเรียน : 190282

เขตการศึกษา : สพป.นครพนม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 23 – โคกสูง ปลาปาก นครพนม 48160

โทรศัพท์ : 0960478504

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนกเหาะ

-- advertisement --